Trường nằm ở đầu trình duyệt Internet của bạn, nơi địa chỉ của một trang web cụ thể bạn muốn truy cập được nhập hoặc trong đó có địa chỉ Internet của trang web bạn hiện đang truy cập được gọi là thanh địa chỉ hay thanh URL.

Trường được gọi là thanh địa chỉ có công dụng ra lệnh cho trình duyệt Internet trên trang bạn muốn truy cập.
Ví dụ về thanh địa chỉ là https://wowhay4u.blogspot.com. Như bạn có thể thấy, thanh địa chỉ bao gồm một số thành phần, trước hết là lược đồ URL http hoặc https, theo sau là các ký tự: // được viết mà không có khoảng trắng. 
Sau đó, theo tên của một tên miền Internet cụ thể, ngay sau đó là địa chỉ máy chủ hoặc tiện ích mở rộng (.com, .edu.rs, .rs, .net hoặc bất kỳ địa điểm nào khác có trang web cụ thể).
Vì vậy, có thể đi đến kết luận rằng thanh địa chỉ hoặc vị trí hoặc thanh URL thực sự đề cập đến việc định vị một trang web hoặc blog cụ thể trên mạng toàn cầu.

Mặc dù thanh địa chỉ và URL hoặc URI thường được xác định, bạn cần lưu ý rằng chức năng chính của URL hoặc URI là trỏ đến vị trí của một trang web cụ thể và cung cấp các cơ chế truy cập cơ bản để truy cập trang web cụ thể đó. 
Tùy thuộc vào cài đặt tìm kiếm trong trình duyệt web được chỉ định, người dùng có thể nhận được ưu đãi cho một địa chỉ web cụ thể sau khi nhập một vài chữ cái đầu tiên của tên trang web và các tùy chọn mà trình duyệt cung cấp hoàn toàn phụ thuộc vào lịch sử tìm kiếm và cài đặt được cá nhân hóa của một trình duyệt web cụ thể.
Rất nhiều một số trình duyệt web nhất định, có một tùy chọn để đánh dấu hoặc lưu trữ cái được gọi là dấu trang, theo đó người dùng có cơ hội lưu một số trang web mà họ truy cập hoặc truy cập thường xuyên hơn những trang khác, vì vậy hãy nhấp vào biểu tượng đó là đủ để vào một trang web cụ thể. 

Dấu trang được đặt ngay bên dưới thanh địa chỉ, ví dụ như trong trình duyệt Google Chrome. Bằng cách này, người dùng tiết kiệm rất nhiều thời gian, vì họ không phải nhập địa chỉ vào thanh địa chỉ hoặc để nhớ địa chỉ của một trang web cụ thể muốn truy cập.
Mỗi trình duyệt có các chức năng khác nhau khi nói đến thanh địa chỉ, vì vậy, ví dụ, trình duyệt web "Safari" và "Opera" cung cấp cho người dùng khả năng xem có bao nhiêu phần trăm và phần của một trang cụ thể được tải vào thời gian nào. 
Mặc dù Trình duyệt Internet "Google Chrome" nhanh chóng nhận ra một địa chỉ Internet cụ thể và cung cấp các đề xuất trang dựa trên lịch sử tìm kiếm. 
Tất nhiên, tất cả các tính năng này phụ thuộc vào cài đặt trong trình duyệt web, tùy theo từng người dùng và mỗi người dùng có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian và công sức để tìm một trang web hoặc blog cụ thể mà họ muốn truy cập.