abcxyz là gì, abcxyz có nghĩa đen là gì, là viết tắt của từ gì trên TikTok, facebook, wowhay4u.com chia sẻ câu trả lời đúng nhất.

abcxyz là gì?

abcxyz là một cụm từ gồm các chữ cái a, b, c đầu tiên của bảng chữ cái kết hợp với các chữ cái cuối cùng của bảng chữ cái x, y, z.

  • abcxyz có nghĩa là người nghe muốn hiểu nghĩa gì là ra nghĩa đó, muốn có được điều gì là có được điều đó nhưng thường abcxyz được hiểu theo nghĩa "nhạy cảm" chỉ chuyện "ấy ơi", chuyện "đu đưa", chuyện của người lớn.

 

Có nên dùng abcxyz không?

abcxyz rất thường được sử dụng trên facebook, TikTok và thường mang ý nghĩa "nhạy cảm" dùng để thay thế những từ "nhạy cảm" cần thay thế nhưng cũng có trường hợp người dùng dùng cụm từ abcxyz để tạo chuyện cười hài hước.

Ví dụ như những hình ảnh dưới đây:
Nói chung thì "phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam". Kiểu gì cũng có thể hiểu theo nhiều nghĩa, nhiều tầng nghĩa từ nghĩa dưới 18 đến nghĩa trên 18 đều được.