Segg là gì, seggs có nghĩa là gì TikTok, wowhay4u.com chia sẻ ý nghĩa segg đúng nhất bạn đọc ngay vì những bài giải thích trước đều sai.

Segg là gì?

Segg là cách viết khác của "se.x" có nghĩa là "chuyện ấy ơi", "chuyện đu đưa" của cặp đôi.

Mọi người có thể viết hoặc nói "seggs" thay vì "se.x" vì nhiều lý do, bao gồm để vượt qua kiểm duyệt trực tuyến, để nói một cách nửa kín đáo về "chuyện ấy ơi" hoặc để tỏ ra ngớ ngẩn. 

Seggs và se.x có thể thay thế cho nhau vì chúng được phát âm gần giống nhau, trong một số trường hợp, một số thích sử dụng cách phát âm này.Vì sao segg viral?

Thuật ngữ này phổ biến trên các phương tiện truyền thông xã hội, bao gồm cả trên TikTok, nơi các video được liên kết với hashtag #Seggs đã được xem gần 300 triệu lần.

“Seggsy” là một biến thể của thuật ngữ thay thế cho “sexy”.