Ăng glô Xắc xông là gì? Ăng glô Xắc xông là nước nào, Ăng glô Xắc xông ở đâu, wowhay4u.com chia sẻ đúng nhất.

Ăng glô Xắc xông là gì?

Ăng glô Xắc xông là Anglo-Saxon, thuật ngữ được sử dụng trong lịch sử để mô tả bất kỳ thành viên nào của các dân tộc Đức, từ thế kỷ thứ 5 đến thời điểm Cuộc chinh phạt Norman (1066), các lãnh thổ có người sinh sống và cai trị ngày nay là một phần của Anh và xứ Wales.